An Efficacious Chant/Katha

Many people including myself have often ask what is the most efficaciuos prayer. This is especially important to those whom lives have often been plagued with much ups and downs. I have come across this particular prayer/chant taught by Luang Por Jarun of Wat Ambhavan, Singhburi, 2 years ago and have been practising it since. Thereafter…

Continue reading

Katha Puja Jathukam Ramathep

Jathukam Rama Thevang Potthisattang Mahakhunnang Mahithikang Ahang Pujemi Sittilapho Nirantarang Sapak Sitik Pakwantumae � [ non pescription cialis | advice viagra | cialisis in canada | best price viagra | brand cialis for sale | female herbal viagra | how quick does a cialis work | cheepest cialis | uk alternative viagra | how to…

Continue reading

Katha Puja Phra Jinnaraja

Namo tassa bhagawato arahato sammasambudhtassa Namo tassa bhagawato arahato sammasambudhtassa Namo tassa bhagawato arahato sammasambudhtassa Emayhi Nanasakkarayhi Apipujetehi Thigajukho Home Arokho Sukhito Sittikitchang Sittikammang Piyang Ma Mak Praksitilapho Jayo Hotu Sapphatha Buddha Jinnaraja Aphipaletomang Nak Mo Budh Dha Yak [ cialis canadian | viagra from india | buy href lvivhost.com viagra | cialis en mexico…

Continue reading

PhraKatha Mahalap Luang Por Parn Wat Bang NomKho Sena, Ayutthaya, Thailand

Namo tassa bhagawato arahato sammasambudhhassa Namo tassa bhagawato arahato sammasambudhhassa Namo tassa bhagawato arahato sammasambudhhassa Buddha Ma A U Nak Mo Budh Dha Yak Wira Dhayo Wira Konayang Wira Hingsa Wira Dhasi Wira Dhasa Wira Ittiyo Putthassa Manee Ma Mak Puthassa Sawahom (3,5,7,9…times) Iti pucha jak mahalakcha sapasanieha arahang sammasambuddho ma mak yatra yamdi wanjaya…

Continue reading