An Efficacious Chant/Katha

Many people including myself have often ask what is the most efficaciuos prayer. This is especially important to those whom lives have often been plagued with much ups and downs. I have come across this particular prayer/chant taught by Luang Por Jarun of Wat Ambhavan, Singhburi, 2 years ago and have been practising it since. Thereafter…

Continue reading

Katha Puja Phra Jinnaraja

Namo tassa bhagawato arahato sammasambudhtassa Namo tassa bhagawato arahato sammasambudhtassa Namo tassa bhagawato arahato sammasambudhtassa Emayhi Nanasakkarayhi Apipujetehi Thigajukho Home Arokho Sukhito Sittikitchang Sittikammang Piyang Ma Mak Praksitilapho Jayo Hotu Sapphatha Buddha Jinnaraja Aphipaletomang Nak Mo Budh Dha Yak

Continue reading

PhraKatha Mahalap Luang Por Parn Wat Bang NomKho Sena, Ayutthaya, Thailand

Namo tassa bhagawato arahato sammasambudhhassa Namo tassa bhagawato arahato sammasambudhhassa Namo tassa bhagawato arahato sammasambudhhassa Buddha Ma A U Nak Mo Budh Dha Yak Wira Dhayo Wira Konayang Wira Hingsa Wira Dhasi Wira Dhasa Wira Ittiyo Putthassa Manee Ma Mak Puthassa Sawahom (3,5,7,9…times) Iti pucha jak mahalakcha sapasanieha arahang sammasambuddho ma mak yatra yamdi wanjaya…

Continue reading